ΟΕΦ ΣΤΕΡΝΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
24
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-24,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόγραμμα Εργασίας O.Ε.Φ. Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέρνας 

Το Πρόγραμμα Εργασίας που υλοποιεί της ΟΕΦ ΑΣ Στέρνας στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την τριετία 2015-18, περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για την αναβάθμιση της ελαιοκαλλιέργειας και κατ’ επέκταση του παραγόμενου προϊόντος. Δεδομένου ότι στην περιοχή παράγεται το φημισμένο ελαιόλαδο, καθώς και η επιτραπέζια ελιά ποικιλίας καλαμών ΠΟΠ ” Ελιά Καλαμάτας”, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ποιότητας και τήρησης των προδιαγραφών.

Για το λόγο αυτό, στις βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος που ήδη είναι σε εξέλιξη, εντάσσεται ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των 136 ελαιοκαλλιεργητών μελών της Οργάνωσης. Επιπλέον, με εξίσου σημαντική είναι η προώθηση ενός μοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής,  την πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος και τη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, μεταφοράς και αποθήκευσης της παραγωγής

Οι δράσεις του Προγράμματος Εργασίας:

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης

Η ΟΕΦ δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια της ελιάς ως πρώτη ύλη για την παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης το οποίο αφενός αξιοποιεί τη δυναμική που προσδιορίζει η συλλογικότητα και ταυτόχρονα εξασφαλίζει γεωτεχνική υποστήριξη στους παραγωγούς που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε καθεστώς βιολογικής γεωργίας.

Οι συμμετέχοντες παραγωγοί στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκπαιδεύονται σε όλα τα θέματα σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2.1h 2.2/3.

Η κατάρτισή τους εστιάζει στα οφέλη της συλλογικής διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας, της συλλογικής συγκομιδής, της αποθήκευσης, της επεξεργασίας και της εμπορίας με στόχο ένα άριστο ποιοτικά τελικό προϊόν.

Πρόκειται εξάλλου για πρωτεύοντα στόχο αφού στην περιοχή ευθύνης της ΟΕΦ παράγονται το ποιοτικά ανώτερο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από την ποικιλία Κορωνέϊκη και οι επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας καλαμών με την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ” Ελιά Καλαμάτας” .

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/Κλιματικά ουδέτερο προϊόν και εκπαιδεύσεις παραγωγών μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος 

Σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους ελαιοπαραγωγούς του ΣΟΔ με σκοπό:

  • την προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής ελαιολάδου
  • την ενημέρωση για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους κατά την παραγωγική διαδικασία
  • την ανάκτηση και επαναχρησιμοποιήση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος
  • την ορθή διαχείριση των αποβλήτων

Επιπλεόν, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης προβλέπεται ο υπολογισμός -πιλοτικά σε μικρή ομάδα παραγωγών του ΣΟΔ- των εκλυόμενων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα σε όλα τα επίπεδα παραγωγής ενός κωδικού ελαιολάδου από το χωράφι μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Στη συνέχεια, θα αντισταθμιστούν οι αναπόφευκτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα υποστηριίζοντας οικονομικά και σε εθελοντική βάση ένα έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εκτός από τον φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα, η εν λόγω ενέργεια στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου προϊόντος marketing για το ελαιόλαδο και κατ’ επέκταση την αύξηση των πωλήσεων της ΟΕΦ τόσο στην εγχώρια, όσο και τις διεθνείς αγορές.

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του τυποποιητηρίου και κατάρτιση των χρηστών

Πρόκειται για μια εύκολα προσβάσιμη βάση δεδομένων που θα επιτρέπει την αμφίδρομη και άμεση επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του τυποποιητηρίου.

Βασίζεται στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα του ελαιολάδου και γενικότερα όλων των σταδίων (παραγωγη, τυποποίηση, διάθεση) που αποδεικνύουν την αυθεντικότητα, ποιότητα και ασφάλεια του τελικού προϊόντος για τον καταναλωτή.

Σημαντική προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου αποτελεί η εκπαίδευση του προσωπικού που θα διαχειρίζεται τη βάση, αλλά και της ομάδας παραγωγών του ΣΟΔ.

Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή 

Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού.

Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και αποθήκευση 

Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού.

Ανάπτυξη & εφαρμογή ιχνηλασιμότητας 

Η ΟΕΦ θέλοντας να διαφυλάξει την ποιότητα του ελαιολάδου θα εφαρμόσει Σύστημα Ιχνηλασιμότητας σε 2 επίπεδα: ελαιοτριβείου και τυποποιητήριου ελαιολάδου.

Σε επίπεδο ελαιοτριβείου θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί εσωτερικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας που θα πιστοποιείται ετησίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 222005:2007.

Σε επίπεδο τυποποιητηρίου θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί εσωτερικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας που θα πιστοποιείται ετησίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 222005:2007.

Επιπλέον θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας στις εγκαταστάσεις τόσο του τυποποιητηρίου, όσο και του ελαιοτριβείου.

Επικοινωνιακές δράσεις & επικαιροποίηση της ιστοσελίδας

Η προβολή των δράσεων του Προγράμματος Εργασίας αποτελεί για την Οργάνωση Παραγωγών ευκαιρία να τεκμηριώσει και να αναδείξει τη βελτίωση της ποιότητας των ελαιοκομικών της προϊόντων, αλλά και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής της.

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων 

Πρόκειται για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος και των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής πραγματοποιούνται ήδη εκπαιδεύσεις στο προσωπικό της ΟΕΦ που σχετίζονται με τον χειρισμό τροφίμων, στα ακόλουθα θέματα:

  • Βασικές αρχές υγιεινής των τροφίμων (επικινδυνότητα τροφίμων, τροφικές δηλητηριάσεις, κατηγορίες κινδύνων, μικροβιολογία τροφίμων, κλπ. )
  • Κανόνες Υγιεινής προσωπικού
  • Υποδομή και χώροι.
  • Γενικές απαιτήσεις για χώρους παραγωγής τροφίμων.
  • Ορθές Πρακτικές Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων (έλεγχος τρωκτικών και εντόμων, διαχείριση απορριμμάτων, καθαρισμοί και απολυμάνσεις, αποφυγή επιμολύνσεων, κλπ.). • ΣΔΑΤ, Ανάπτυξη – εφαρμογή – αξιολόγηση – βελτίωση.
  • Νομικό πλαίσιο περί υγιεινής τροφίμων